Dòng PD

  • Động cơ diesel dòng PD cho máy bơm

    Động cơ diesel dòng PD cho máy bơm

    Giới thiệu Động cơ Diesel dòng PD dành cho máy bơm – cỗ máy tối ưu dành cho các đơn vị chữa cháy.Được thiết kế để mang lại hiệu suất và độ tin cậy vượt trội, công cụ này là yếu tố thay đổi cuộc chơi trong ngành.