Phiên bản PEEJ

  • Hệ thống chữa cháy phiên bản PEEJ

    Hệ thống chữa cháy phiên bản PEEJ

    Giới thiệu PEEJ: Cách mạng hóa hệ thống phòng cháy chữa cháy

    PEEJ, cải tiến mới nhất được phát triển bởi công ty quý giá của chúng tôi, ra đời nhằm cách mạng hóa hệ thống phòng cháy chữa cháy.Với các thông số hiệu suất thủy lực vượt trội đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về “Đặc điểm kỹ thuật nước khởi động lửa” của Bộ Công an, sản phẩm mới này được thiết lập để xác định lại các tiêu chuẩn ngành.