Dòng PSM4

  • Bơm ly tâm hút cuối dòng PSBM4

    Bơm ly tâm hút cuối dòng PSBM4

    Giới thiệu Máy bơm ly tâm hút cuối dòng PSBM4, một sản phẩm thực sự đáng chú ý với hiệu suất vượt trội và tính linh hoạt về mọi mặt.Được thiết kế để giải quyết các môi trường làm việc khác nhau và dễ dàng giải quyết mọi nhu cầu bơm của bạn, máy bơm ly tâm này là sự bổ sung cổ điển cho bất kỳ môi trường công nghiệp nào.