Phiên bản PEJ

  • Hệ thống chữa cháy phiên bản PEJ

    Hệ thống chữa cháy phiên bản PEJ

    Giới thiệu PEJ: Cách mạng hóa máy bơm phòng cháy chữa cháy

    Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu cải tiến mới nhất của mình, PEJ, được thiết kế và phát triển bởi công ty quý giá của chúng tôi.Với các thông số hiệu suất thủy lực hoàn hảo đáp ứng yêu cầu “Thông số kỹ thuật về nước chữa cháy” của Bộ Công an, PEJ là người thay đổi cuộc chơi trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy.