Phiên bản XBD

  • Hệ thống chữa cháy phiên bản XBD

    Hệ thống chữa cháy phiên bản XBD

    Giới thiệu PEJ: Cách mạng hóa máy bơm phòng cháy chữa cháy
    Bộ máy bơm chữa cháy Turbine bao gồm nhiều cánh quạt ly tâm, vỏ dẫn hướng, ống nước, trục truyền động, động cơ đế bơm và các bộ phận khác.Đế bơm và động cơ được đặt phía trên bể, công suất của động cơ được truyền đến trục cánh quạt thông qua trục truyền động đồng tâm với ống nước, từ đó tạo ra dòng chảy và áp suất.