Dòng PTD

  • Bơm tuần hoàn nội tuyến PTD

    Bơm tuần hoàn nội tuyến PTD

    Giới thiệu máy bơm tuần hoàn đường ống một tầng loại PTD mang tính cách mạng của chúng tôi!Được thiết kế với công nghệ mới nhất và được thiết kế để mang lại hiệu suất tối đa, máy bơm này là sản phẩm thay đổi cuộc chơi trong ngành.