Dòng YE3

  • YE3 Series Động cơ điện loại TEFC

    YE3 Series Động cơ điện loại TEFC

    Giới thiệu động cơ điện loại TEFC YE3 – một sản phẩm mang tính cách mạng được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp cao nhất và mang lại hiệu suất vượt trội.Động cơ này hoàn toàn tuân thủ tiêu chuẩn IEC60034, đảm bảo đáp ứng tất cả các yêu cầu cần thiết về chất lượng và hiệu quả.